Internetový obchod zameraný na zdravie a moderný životný štýl | Internetový obchod KRuBER.sk 
Header image
  row_left_top row_right_top
  
Slovak Language   Czech Language
Biolampa
Infračervené lampy
Glukomery
Tlakomery
Krokomery
Inhalátory
Teplomery
iHealth produkty
Tukomer
HydroSana-Detoxikácia
Mamičky a deti
Matrace ortopedické a Spánok
Ovčia vlna - MERINO
Starostlivosť o telo
Bandáže
Thermo obklad
Strojček do ucha
Sanoterm SOGNO infra matrac
Masážne krémy a gély
Srdcové hodinky monitory
Kineziológia
Zdravotné potreby pre seniorov
Zdravie
Lekárske výrobky
Fonendoskopy
Lekárske vyšetrovacie perá
Neurologické kladivko
Lekárske meradlá
Otoskopy a Oftalmoskopy
Prvá pomoc
Zdravotnícky nábytok
Jedáleň
Kuchyňa - nádoby
Kuchyňa - pomôcky
Čistiace a pracie prostriedky
Domácnosť
Kúpeľna WC Hygiena
Hračky,zábava,fitness
Váhy osobné a kuchynské
Záhrada
Sezóna
Vianoce, svietiace, mikuláš
Ostatné

Všetky kategórie
 
v košíku nemáš žiadne položky
 
Rýchle Hladanie
pixel_black
pixel_black
 
 
Informácie
 
Call centrum
Volajte 0903 530254
Call centrum obchodného domu je len pre vás k dispozícii od 8:00 do 21:00. Na Call centre si kludne môžte výrobky aj objednat.
 
Facebook

 
Partneri

Reklamacný formulár a Formulár na odstúpenie od zmluvy
pixel_black

Rady ako predíst nepríjemnostiam pri riešení reklamácie

 • Pri uplatnovaní reklamácie platia ustanovenia Reklamacného poriadku

 • V prípade, že príde k poškodeniu zásielky (rozbitie, znehodnotenie, atd..) prosím do 24 hod spíšte s Vašou poštou písomnú reklamáciu. Inak pošta neuzná reklamáciu spôsobenú prepravou a my Vám nebudeme môct tovar vymenit !!!

 • Kupujúci je povinný prehliadnut tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotovit záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci bud na preberací list, alebo vyhotový s prepravcom škodový zápis. Zodpovednost za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakolko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zlava alebo dodaný nový výrobok.

 • Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatnit okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od dorucenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nieje možné uznat. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovat si zárucné podmienky vrátane slovenského/ceského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadit.

 • Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovat kompletnost balenia. Pri dorucení kuriérom musí kupujúci spísat reklamacný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovat si obsah balenia okamžite, dodatocné reklamácie nebudú akceptované.

 • Záruka sa nevztahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich castí) spôsobené používaním. Kratšiu životnost výrobku teda nemožno považovat za vadu a nedá sa ani reklamovat.

 • V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nieje v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytocného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podla požiadaviek kupujúceho bud výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovat primeranú zlavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpit. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v pribehu šiestich mesiacov odo dna prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebitel nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
  - bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
  - primeraným znížením kúpnej ceny
  - náhradným dodaním tovaru
  - odstúpením od zmluvy

 • Najprv môže spotrebitel požadovat od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhladom k povahe vady neúmerné. O tom, ci je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohot rozhodnutia sa bude postupovat dalej podla zákona.

 • Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatnujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikatel urcený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikatela urceného k prevedeniu zárucnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistit opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

 • Pokial je na vykonanie opravy urcená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijat reklamáciu. Predávajúci je povinný prijat reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihned, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapocítava cas potrebný na odborné posúdenie vady.


 • Alternatívne on-line riešenie sporu

  Zároven Vás informujeme, že akékolvek svoje práva a nároky si môžete voci nám uplatnovat aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpecuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voci Vám môžu byt uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

  Stažnost môžete podat prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

  Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a cas, kedže Vaša stažnost bude vybavená do 90 dní a bez znacných financných výdavkov.

  V prípade akýchkolvek problémov nás kontaktujte na kruber@kruber.sk.
   

  Postup reklamácie

  Pri uplatnovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
  1. Pošlite e-mail (alebo list) kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné císlo, císlo predajného dokladu a popis závady.
  2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o dalšom postupe (adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporucený naším predajcom ) .
  3. Pošlite tovar na urcenú adresu spolu s popisom závady, zárucným listom a dokladom o kúpe. Vo vlastnom záujme prosím zasielajte reklamované produkty urcené servisu priamo na daný servis, v prípade zaslania do sídla našej firmy dôjde iba k predlženiu doby vybavenia reklamácie z dôvodu dodatocnej prepravy.


  Reklamacný formulár

  Pdf vzor formuláru na odstúpenie od zmluvy: formular_odstupenie_od_zmluvy.pdf

  Online reklamacný formulár a formulár na odstúpenie od zmluvy:
  *
  *
  *
  *
  *
  Kontrolný kód CAPTCHA Image*
  [ Zmenit obrázok ]
  (*) povinný údaj

  © KRuBER Slovakia 2019-02-18
  Zľavy  |  Rýchle Hladanie  |  Kontakt  |  Vytvorit úcet  |  Prihlásit sa